Bezpłatne zajęcia na kręgosłup.

Miasto Podkowa Leśna w ramach zadań własnych realizuje zadania z ochrony zdrowia. Chcąc poznać potrzeby mieszkańców i zdanie specjalistów na ten temat, zorganizowano debatę o zdrowiu, która odbyła się 28 września 2016 r. Uczestniczący w niej mieszkańcy miasta, jak i zaproszeni specjaliści z naszego terenu, w tym koordynatorzy wojewódzcy, doszli do wspólnego wniosku, że najskuteczniejszym działaniem poprawiającym stan zdrowia, jest profilaktyka. Jako priorytetowe uznano działanie w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej osób po 40 r. ż.

W związku z tym Miasto organizuje zajęcia gimnastyki ukierunkowanej na schorzenia kręgosłupa. Zajęcia będą realizowane w Szkole KIK przy ul. Modrzewiowej 41 (sala gimnastyczna) w każdy piątek o godz. 19:00.

Zapisy osób, które ukończyły 40 r. ż. i są mieszkańcami Podkowy Leśnej (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), wpisane do rejestru wyborców w Podkowie Leśnej oraz osoby, które udokumentują, że zamieszkują w Podkowie Leśnej i płacą podatki na rzecz miasta (PIT za 2016 r.) odbywają się w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pok. nr 7. Zapisy, z jednoczesną weryfikacją danych, przyjmowane również przez telefon nr 22 759 21 16.

20170505_190722

20170505_190729

20170505_190820

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.